من بي حيام هر چي به ذهنم رسيد به زبون ميارم(- ـ -) .

خطابم به تيموم بچه هاي همجنسباز يا اهل س e ك s و اوناييه كه به سن ازدواج نرسيدنه

يكي نيس بهشون بگه

آخه چرا

چرا ميدي؟

يكي نيس به اونا بگه آخه چرا

تو چرا ميكني؟

مگه خودتون چيز ندارين كه از ماله همديگه استفاده ميكنيد؟

خوب با خودتون حال كنيد ديگه چرا باعث گناه ميشيد؟

توي محله ي ما هم چنتايي از اين آدما هستن (Gay)

يه بار آ يكيشون سوال شده بود چرا ميدي؟ (شرمنده كه اينقد رك ميحرفم)

گفته بود تن خودمه دوس دارم بدم

نميدونم چجوريه كه اينا اينقد دلشون ميخواد

خيلي دلم ميخواد بدونم آدم چه حالي ميشه؟

اصلا شايد مث همين آبكي خودمونه

فرقش اينه كه اونا نميرن تو فضا... هههه

قبلا يه ريفيق داشتم البت از جينس موخالف به اسم - - -

يه بار نميدونم چي شده بود بهم گف من لس هستم!!! شايد فك ميكرد اينطوري من ولش ميكنم!!! آخرشم بعد يه مودت آ هم جودا شوديم الانم يه ريفيق ايمو داره (لس و ايمو خيلي به هم ميان هههه)

توصيه ميكنم هروق اون حس موضخرف (ش - ه - و - ت) اومد سوراغتون يه جوري دس ب سرش كونيد

و از خودا كومك بگيرين يا اگ نميتونيد... (ديگ خودتون وارد ترين) اما لطفا سراغ س e ك sواونجور كارا نريد

فقط شومارو از زينديگي عقب ميندازه و تشنه ترتون ميكونه در كل خودا رو ازتون ميگيره

البت فيك نكونيد حالا من يه هيزار سالي تجروبه دارم فقط ميتونم بگم كه اون دورانو گوذروندم.

زت زياد

!P.N:LOti GaRI Ta RoOZe EzDiVaj GhaLAfesh KoON

+ عشقی! |